Header Image
Home / OVER HOLKJE

OVER HOLKJE

Ik ben in 1960 geboren en groeide op in Amsterdam. Ik bewaar daar vele goede herinneringen aan. Al in mijn eerste levensjaar werd ik gediagnosticeerd met het syndroom van Marfan.

Mijn ouders hebben er alles aan gedaan om mij een zo normaal mogelijke jeugd te geven. Veel dank aan de Montessorischolen van Amsterdam.  (van kleuter- tot en met middelbare school).

In 1980 werd ik aan een scoliose geopereerd in Nijmegen, waarna een lange periode van revalidatie volgde. Vervolgens ben ik in Zwolle gaan wonen. Daar ben ik gestart op de Sprankel – MBO Cultureel werk, vervolgens door naar Kampen, HBO Cultureel werk en Agogisch Kerkelijk Werk, om daarna op de Lerarenopleiding Windesheim in Zwolle HBO Pastoraat te doen. Toen werd het tijd om een overstap te maken naar de universiteit. In Utrecht aan de KTU studeerde ik Theologie.

In 1978 deed ik belijdenis en werd gedoopt in de Doopsgezinde gemeente Amsterdam. In 1992 werd ik Katholiek en in 1996 trad ik toe tot de congregatie van Zusters Dominicanessen van de Heilige Familie in Neerbosch Nijmegen.

Ik ben altijd bezig geweest met zingeving, ook in mijn werkende leven:

  • Jeugdwerkadviseur Doopsgezinde Broederschap
  • Jongerenwerker Dominicanenklooster Zwolle;
    • Studentenpastoraat Zwolle
    • Initiatiefnemer en coördinator Jongerencentrum ’t Wasdom in Zwolle
    • Cursus en Vormingswerk
    • Initiatiefnemer en coördinator EVS project Zwolle

Vanwege mijn kwetsbare gezondheid doe ik sinds 2010 geen betaalde arbeid meer. Dat wil niet zeggen dat ik stil zit! Ik ben een gelukkig mens.

Sinds 2016 ben ik betrokken bij Katholiek Netwerk en Logia Nijmegen.  In Logia Nijmegen denken we na over hoe het katholiek Sociaal Denken vorm en inhoud kan krijgen. http://www.katholieknetwerk.nl/

Sinds 2018 ben ik bestuurslid van het Netwerk Katholieke Vrouwen  https://www.unkv.online/

Ik woonde van 1986 tot 2010 in de Dominicaanse gemeenschap in Zwolle.

Sinds 2010 woon ik in Nijmegen, in de buurt van mijn medezusters en ben actief betrokken bij het dominicanenklooster in Huissen.

 

Top