Home / Artikel / We gaan iets nieuws beginnen

We gaan iets nieuws beginnen

WE GAAN IETS NIEUWS BEGINNEN – DE DOMINICANESSEN VAN NEERBOSCH

HOLKJE VAN DER VEER,  IN GESPREK MET SANNY BRUIJNS

In de negentiende eeuw werden er in ons land tientallen congregaties – religieuze instituten van broeders, zuster wereldwijde beweging van katholieke emancipatie. Duizen­den mannen en vrouwen sloten zich bij één van deze nieuw ontstane religieuze organisaties aan. Met hart en ziel legden zij zich toe op bijvoorbeeld zieken- en ouderenzorg en op het geven van onderwijs aan kinderen uit armere milieus. Het was een internationale beweging omdat vanuit deze congregaties vele religieuzen als missionaris vanuit West-Eu­ropa vertrokken om elders in de wereld hun goede werken te verrichten. Deze bevlogen broeders, zusters en andere religieuzen, staan aan de wieg van ons huidige onderwijs­stelsel en van de inmiddels door de overheid gesubsidieerde gezondheidszorg.

Wil je je volledige artikel lezen?

Klik dan hier om het artikel te openen

Top